لیست محصولات موجود و فعال فروشگاه مارکستان

عنوان

تصویر

قیمت ( تومان )

قیمت با تخفیف( تومان )

اینورتر سینوسی 300 وات 12 به 220 جنسیس


7.200.000
6.370.500

اینورتر سینوسی 600 وات 12 به 220 جنسیس


8.800.000
8.184.000

اینورتر سینوسی 900 وات 12 به 220 جنسیس


12.750.000
11.857.000

اینورتر سینوسی 1500 وات 12 به 220 جنسیس


16.600.000
15.438.000

اینورتر سینوسی 2400 وات 12 به 220 جنسیس


24.700.000
22.971.000

اینورتر سینوسی 3000 وات 12 به 220 جنسیس


29.500.000
27.435.000

اینورتر سینوسی 300 وات 24 به 220 جنسیس


7.200.000
6.696.000

اینورتر سینوسی 600 وات 24 به 220 جنسیس


9.400.000
8.742.000

اینورتر سینوسی 900 وات 24 به 220 جنسیس


13.650.000
12.694.500

اینورتر سینوسی 2000 وات 24 به 220 جنسیس


17.550.000
16.321.500

اینورتر سینوسی 4000 وات 24 به 220 جنسیس


25.980.000
24.161.400

اینورتر سینوسی 5000 وات 24 به 220 جنسیس


31.200.000
29.016.000

اینورتر شبه سینوسی 200 وات 12 به 220 جنسیس


3.350.000
3.115.500

اینورتر شبه سینوسی 300 وات 12 به 220 جنسیس


5.250.000
4.882.500

اینورتر شبه سینوسی 600 وات 12 به 220 جنسیس


6.750.000
6.277.500

اینورتر شبه سینوسی 900 وات 12 به 220 جنسیس


9.800.000
9.114.000

اینورتر شبه سینوسی 1500 وات 12 به 220 جنسیس


12.750.000
11.857.500

اینورتر شبه سینوسی 2400 وات 12 به 220 جنسیس


18.980.000
17.651.400

اینورتر شبه سینوسی 3000 وات 12 به 220 جنسیس


22.700.000
21.111.000

اینورتر شبه سینوسی 300 وات 24 به 220 جنسیس


5.500.000
5.115.000

اینورتر شبه سینوسی 600 وات 24 به 220 جنسیس


7.200.000
6.696.000

اینورتر شبه سینوسی 900 وات 24 به 220 جنسیس


10.500.000
9.765.000

اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 24 به 220 جنسیس


13.500.000
12.555.000

اینورتر شبه سینوسی 4000 وات 24 به 220 جنسیس


19.980.000
18.581.400

اینورتر شبه سینوسی 5000 وات 24 به 220 جنسیس


23.990.000
22.310.700


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.