مبدل برق
مبدل 12 به 220

ویژه ها

اینورتر 1500 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 1500 وات 12 به 220 جنسیس

8,457,500 تومان 9,950,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 2000 وات 24 به 220 جنسیس

اینورتر 2000 وات 24 به 220 جنسیس

10,098,000 تومان 11,880,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 200 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 200 وات 12 به 220 جنسیس

1,547,000 تومان 1,820,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 2400 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 2400 وات 12 به 220 جنسیس

13,370,500 تومان 15,730,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 3000 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 3000 وات 12 به 220 جنسیس

16,405,000 تومان 19,300,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 300 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 300 وات 12 به 220 جنسیس

2,337,500 تومان 2,750,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 300 وات 24 به 220 جنسیس

اینورتر 300 وات 24 به 220 جنسیس

2,720,000 تومان 3,200,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 4000 وات  24 به 220 جنسیس

اینورتر 4000 وات 24 به 220 جنسیس

16,107,500 تومان 18,950,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 5000 وات  24 به 220 جنسیس

اینورتر 5000 وات 24 به 220 جنسیس

20,315,000 تومان 23,900,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 600 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 600 وات 12 به 220 جنسیس

3,655,000 تومان 4,300,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 600 وات وات 24 به 220 جنسیس

اینورتر 600 وات وات 24 به 220 جنسیس

4,505,000 تومان 5,300,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 900 وات 12 به 220 جنسیس

اینورتر 900 وات 12 به 220 جنسیس

5,907,500 تومان 6,950,000 تومان تخفیف -15%
اینورتر 900 وات 24 به 220 جنسیس

اینورتر 900 وات 24 به 220 جنسیس

7,012,500 تومان 8,250,000 تومان تخفیف -15%

اینورتر خودروهای سواری

اینورتر خودروهای سنگین

تخفیف اینورتر 5000 وات  24 به 220 جنسیس
20,315,000 تومان   23,900,000 تومان 
تخفیف اینورتر 4000 وات  24 به 220 جنسیس
16,107,500 تومان   18,950,000 تومان 
تخفیف اینورتر 2000 وات 24 به 220 جنسیس
10,098,000 تومان   11,880,000 تومان 
تخفیف اینورتر 600 وات وات 24 به 220 جنسیس
4,505,000 تومان   5,300,000 تومان 
تخفیف اینورتر 300 وات 24 به 220 جنسیس
2,720,000 تومان   3,200,000 تومان 
تخفیف اینورتر 900 وات 24 به 220 جنسیس
7,012,500 تومان   8,250,000 تومان