مبدل برق
مبدل 12 به 220

اینورتر خودروهای سواری

اینورتر خودروهای سنگین

تخفیف اینورتر 5000 وات  24 به 220 جنسیس
19,710,000 تومان   21,900,000 تومان 
تخفیف اینورتر 4000 وات  24 به 220 جنسیس
15,570,000 تومان   17,300,000 تومان 
تخفیف اینورتر 2000 وات 24 به 220 جنسیس
9,750,000 تومان   10,800,000 تومان 
تخفیف اینورتر 900 وات 24 به 220 جنسیس
6,750,000 تومان   7,500,000 تومان 
تخفیف اینورتر 600 وات وات 24 به 220 جنسیس
4,320,000 تومان   4,800,000 تومان 
تخفیف اینورتر 300 وات 24 به 220 جنسیس
2,630,000 تومان   2,920,000 تومان