جستجو

اینورتر 100 وات

0 تومان

اینورتر ایرانی 100 وات جنسیس مدل KHP100-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 10...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 200 وات

930,000 تومان 1,120,000 تومان -17%

اینورتر ایرانی 300وات 12 به 110 ولت جنسیس مدل PK200-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 110 ولت AC ·         توان...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 200 وات

980,000 تومان 1,120,000 تومان -13%

اینورتر ایرانی 200 وات جنسیس مدل KHP200-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 20...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 200 وات

990,000 تومان 1,145,000 تومان -14%

اینورتر ایرانی 200وات 24 به 110 ولت جنسیس مدل PK200-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 110 ولت AC ·         توان...

اینورتر 300 وات

0 تومان

اینورتر ایرانی 300وات 12 به 110 ولت جنسیس مدل PK300-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 110 ولت AC ·         توان...

اینورتر 300 وات

0 تومان

اینورتر ایرانی 300وات 24 به 110 ولت جنسیس مدل PK300-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 110 ولت AC ·         توان...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 300 وات

1,600,000 تومان 1,740,000 تومان -8%

اینورتر ایرانی 300 وات جنسیس – مدل KHP300-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : ...

اینورتر 300 وات

0 تومان

ویژگی های اینورتر 300 وات جنسیس سری باسترن:ورودی 12 ولت 300 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( محاف...

اینورتر 300 وات

0 تومان

ویژگی های اینورتر 300 وات جنسیس سری سارنیدا :ورودی 12 ولت 300 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( مح...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 300 وات جنسیس – مدل APS300-24·   ولتاژ ورودی : 24 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 300 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 1200 وات واقعی  ...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 300 وات

1,400,000 تومان 1,510,000 تومان -7%

اینورتر ایرانی 300وات جنسیس مدل KHP300-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 300...

اینورتر 600 وات

0 تومان

ویژگی های اینورتر 600 وات جنسیس سری باسترن:ورودی 12 ولت 600 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( محاف...

اینورتر 600 وات

0 تومان

ویژگی های اینورتر 500 وات جنسیس سری سارنیدا :ورودی 12 ولت 500 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( م...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 600 وات

2,500,000 تومان 2,760,000 تومان -9%

اینورتر ایرانی 600 وات جنسیس مدل KHP600-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 60...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 600 وات جنسیس – مدل APS600-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 600 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 1800 وات واقعی  ...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 600 وات جنسیس – مدل APS600-24·   ولتاژ ورودی : 24 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 600 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 1800 وات واقعی  ...

اینورتر 1000 وا

0 تومان

ویژگی های اینورتر 1000 وات جنسیس - سری باسترن:ورودی 12 ولت 1000 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( ...

اینورتر 1000 وا

0 تومان

ویژگی های اینورتر 1000 وات جنسیس سری سارنیدا :ورودی 12 ولت 1000 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( ...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 600 وات

2,200,000 تومان 2,400,000 تومان -8%

اینورتر ایرانی 600 وات جنسیس مدل KHP600-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 60...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 900 وات

3,600,000 تومان 3,960,000 تومان -9%

اینورتر ایرانی 900 وات جنسیس مدل KHP900-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 90...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 900 وات

4,200,000 تومان 4,560,000 تومان -8%

مشخصات اینورتر ایرانی 900 وات جنسیس مدل KHP900-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوس...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 1000 وات جنسیس – مدل APS1000-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 1000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 3000 وات واقعی &n...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 900 وات جنسیس – مدل APS900-24·   ولتاژ ورودی : 24ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 900 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 2700 وات واقعی  ...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 1500 وا

5,200,000 تومان 5,700,000 تومان -9%

مشخصات اینورتر ایرانی 1500 وات جنسیس مدل KHP1500-12- ورودی 12 ولت DC- خروجی 220 ولت AC- توان پیوسته : 1500 وات واقعی - توان راه انداز : 4500 واتواقعی- ابعاد : 7.4× 14.8× 49 سانتی متر- وزن تقریبی با کارتن : 5.4 کیلوگرم- جنس بدنه : آلومینیومکاربردهای ا...

اینورتر 1500 وا

0 تومان

مشخصات اینورتر ایرانی 1500 وات جنسیس مدل KHP1500-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پی...

اینورتر 1500 وا

0 تومان

ویژگی های اینورتر 1500 وات جنسیس سری باسترن:ورودی 12 ولت 1500 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( مح...

اینورتر 1500 وا

0 تومان

ویژگی های اینورتر 1500 وات جنسیس سری سارنیدا :ورودی 12 ولت 1500 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( ...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 2000 وا

5,950,000 تومان 6,600,000 تومان -10%

ویژگی های اینورتر ایرانی 2000 وات جنسیس مدل KHP2000-24 :·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         ت...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 1500 وات جنسیس – مدل APS1500-24·   ولتاژ ورودی : 24 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 1500 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 4500 وات واقعی &n...

اینورتر 2000 وا

0 تومان

مشخصات اینورتر ایرانی 2000 وات جنسیس مدل KHP2000-12 ·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان ...

اینورتر 2000 وا

0 تومان

ویژگی های اینورتر 2000 وات جنسیس سری سارنیدا :ورودی 12 ولت 1000 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( ...

اینورتر 3000 وا

0 تومان

اینورتر ایرانی 3000 وات جنسیس مدل KHP3000-24 ·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیو...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 2000 وات جنسیس – مدل APS2000-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 2000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 6000 وات واقعی &n...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 2000 وات جنسیس – مدل APS2000-24·   ولتاژ ورودی : 24 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 2000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 6000 وات واقعی &n...

اینورتر 1000 وا

0 تومان

اینورتر 1000 وات سری SCS·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : 1000 وات واقعی &...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 2400 وا

8,700,000 تومان 9,480,000 تومان -8%

اینورتر ایرانی 2400 وات جنسیس مدل KHP2400-12 ·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته ...

اینورتر 2400 وا

0 تومان

اینورتر سینوسی 2400 وات جنسیس – مدل APS2400-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 2400 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 7200 وات واقعی &n...

اینورتر 3000 وا

0 تومان

ویژگی های اینورتر 3000 وات جنسیس سری سارنیدا :ورودی 12 ولت 3000 وات توان پیوستهدارای تکنولوژی ایزولاسیون ( این ویژگی  سبب جلوگیری از برق گرفتگی کاربر و آسیب به سیستم برق خودرو می شود )دارای سیستم هشدار دهنده صوتی در زمان کاهش ولتاژ باطری ( ...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 4000 وا

9,900,000 تومان 10,890,000 تومان -9%

اینورتر ایرانی 4000 وات جنسیس مدل KHP4000-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : ...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 3000 وات جنسیس – مدل APS3000-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 3000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 9000 وات واقعی &n...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 3000 وات جنسیس – مدل APS3000-24·   ولتاژ ورودی : 24ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 3000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 9000 وات واقعی &nb...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 3000 وا

10,900,000 تومان 12,240,000 تومان -11%

 اینورتر ایرانی 3000 وات جنسیس مدل KHP3000-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیو...

تاریخ پایان
تخفيف

اینورتر 5000 وا

12,800,000 تومان 14,070,000 تومان -9%

اینورتر ایرانی 5000 وات جنسیس مدل KHP5000-24 ·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوست...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 4000 وات جنسیس – مدل APS4000-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 4000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 12000 وات واقعی &...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 4000 وات جنسیس – مدل APS4000-24·   ولتاژ ورودی : 24ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 4000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 12000 وات واقعی &n...

اینورتر 4000 وا

0 تومان

اینورتر ایرانی 4000 وات جنسیس مدل KHP4000-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : ...

اینورتر 6000 وا

0 تومان

اینورتر ایرانی 6000 وات جنسیس مدل KHP6000-24·         ورودی 24 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : ...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 5000 وات جنسیس – مدل APS5000-12·   ولتاژ ورودی : 12 ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 5000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 15000 وات واقعی &...

اینورتر سینوس

0 تومان

اینورتر سینوسی 5000 وات جنسیس – مدل APS5000-24·   ولتاژ ورودی : 24ولت DC ·   ولتاژ خروجی : 220 ولت AC ·  توان پیوسته : 5000 وات واقعی      ·   توان راه انداز : 15000 وات واقعی &n...

اینورتر 5000 وا

0 تومان

اینورتر ایرانی 5000 وات جنسیس مدل KHP5000-12·         ورودی 12 ولت DC ·         خروجی 220 ولت AC ·         توان پیوسته : ...

نمایش 1 تا 50 از 53 (2 صفحه)