این دستگاه با اضافه کردن باطری، تبدیل به یو پی اس یا دستگاه برق اضطراری می شود. در زمانی که برق شهری در دسترس است با اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق شهر، باطری را شارژ نموده و در زمانی که برق شهری قطع می شود، به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و برق ذخیره شده در باطری را به برق شهری تبدیل می کند تا برق مورد نیاز مصرفی را تأمین نماید. ( شارژر این دستگاه ، باطری را از شارژ شدن بیش از حد ، محافظت می کند )

اینورتر شارژردار سینوسی خالص 600 وات

2,250,000 تومان

این دستگاه با اضافه کردن باطری، تبدیل به یو پی اس یا دستگاه برق اضطراری می شود. در زمانی که برق شهری در دسترس است با اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق شهر، باطری را شارژ نموده و در زمانی که برق شهری قطع می شود، به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و برق ذ...

اینورتر شارژردار سینوسی خالص 1000 وات

2,995,000 تومان

این دستگاه با اضافه کردن باطری، تبدیل به یو پی اس یا دستگاه برق اضطراری می شود. در زمانی که برق شهری در دسترس است با اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق شهر، باطری را شارژ نموده و در زمانی که برق شهری قطع می شود، به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و برق ذ...

اینورتر شارژردار سینوسی خالص 2000 وات

5,590,000 تومان

این دستگاه با اضافه کردن باطری، تبدیل به یو پی اس یا دستگاه برق اضطراری می شود. در زمانی که برق شهری در دسترس است با اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق شهر، باطری را شارژ نموده و در زمانی که برق شهری قطع می شود، به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و برق ذ...

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)