تبدیل برق ماشین
اینورتر

اینورتر صنعتی جنسیس سری KHP

اینورتر سینوسی خالص جنسیس سری APS

تخفیف اینورتر 2000 وات جنسیس - سینوسی خالص
5,681,000 تومان   5,980,000 تومان 
تخفیف اینورتر 1200 وات جنسیس - سینوسی خالص
4,133,000 تومان   4,350,000 تومان 
تخفیف اینورتر 1000 وات جنسیس - سینوسی خالص
3,382,000 تومان   3,560,000 تومان 
تخفیف اینورتر 400 وات جنسیس - سینوسی خالص
1,326,000 تومان   1,395,000 تومان